Kiến thức

Tin môi trường

Ô nhiễm nước là gì
Ô nhiễm nước là gì Tin môi trường

Không chỉ các hoạt động sản xuất, hàng ngày của con người gây nên ô nhiễm môi trường, bên cạnh những tác nhân nhân tạo này thì những tác nhân tự nhiên khác cũng một phần nào góp phần làm cho nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề. Nguồn nước ...

Mới cập nhật

Ảnh dep